20.10.20

Stad Ieper plaatst meer dan 370 zonnepanelen via het VEB

Vandaag 20 oktober wordt het startsein gegeven van een ambitieus project van zonnepanelen (PV-panelen) bij Stad Ieper. De stad heeft in een 1ste fase 371 zonnepanelen besteld bij het Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor de daken van diverse stadsgebouwen. De installatie zal 118.000 kWh op jaarbasis opwekken. Dat komt overeen met het verbruik van 34 gezinnen. 

Schepen bevoegd voor duurzaamheid Valentijn Despeghel:

We zijn verheugd dat we via het raamcontract van het VEB ons steentje bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Door deze installatie gaan we 40 ton CO2 per jaar besparen. Deze legislatuur streven we ernaar om  2000 PV-panelen of ruim 700 kWp op onze stedelijke infrastructuur te leggen. Daarvoor is 750 000 euro voorzien in de meerjarenplanning. Stad Ieper geeft hiermee het voorbeeld om energie te besparen en te investeren in alternatieve energiebronnen.

Zonnepanelen op zoveel mogelijk stadsgebouwen

Het Vlaamse Energiebedrijf zorgde voor het raamcontract en begeleidde de aanvraag van A tot Z. Alle publieke diensten kunnen gebruik maken van de raamcontracten van het VEB.  In deze eerste fase investeert Stad Ieper 160.000 euro om de eerste 370 zonnepanelen aan te brengen op stedelijke gebouwen: de Camping en het atletiekpistegebouw; de jeugdlokalen in Brielen, Hollebeke en Vlamertinge; de ontmoetingscentra in Elverdinge en Zillebeke; de neerstadsite en de Technische dienst en Groendienst. 
 
Er lopen nog haalbaarheidsstudies voor de ontmoetingscentra in Vlamertinge en de Potyze, de sporthal Minneplein, het dierenasiel en het nieuw op te richten Kunstenhuis. Ook de optie van grote PV-installaties op het AC Auris en het sportcomplex wordt bekeken. Helaas kan dat niet op Cultuurcentrum het Perron omdat het dak bestaat uit technieken. Ook de Fenix is door de instabiliteit van het dak geen optie.
 
Frank Van Caeneghem, klantverantwoordelijke VEB:

Onze kant-en-klaar formule voor zonnepanelen slaat aan. Het VEB liet al voor meer dan 9000 kWp aan zonnepanelen leggen bij de publieke sector. Ieper gaat niet enkel voor hernieuwbare energie, maar pakt ook het verbruik van zijn gebouwen aan. De groenste energie is immers de energie die je niet verbruikt.


Wil je als publieke dienst ook gebruik maken van ons raamcontract zonnepanelen? De haalbaarheidsstudie is gratis.

Klik hier voor meer informatie over onze dienst zonnepanelen