Energie-efficiëntie

Hoe kan VEB u helpen efficiënter om te gaan met uw energie?

 1. Metingen en analyses

  Het is niet altijd eenvoudig om te weten waar te beginnen. VEB biedt verschillende diensten aan waardoor u meer inzicht krijgt in uw verbruik en mogelijke energiebesparende maatregelen.

 2. Energie besparen

  VEB heeft heel wat energiebesparende maatregelen op het schap liggen. Klik op de dienst voor meer informatie of om een offerte aan te vragen.

  Vindt u niet wat u zoekt? VEB ontwikkelt ook continu nieuwe diensten aangepast aan uw noden. Contacteer ons.

 3. Energie opwekken

  We bieden ook diensten aan om zelf uw energie op te wekken of op te slaan. Klik op de maatregel voor meer informatie.

 4. Energieprestatiecontracten

  We faciliteren energieprestatiecontracten (EPC) tussen publieke diensten en ESCO’s. Een EPC heeft als doel uw energieverbruik blijvend te reduceren. Bij een energieprestatiecontract engageert de ESCO zich om de energiekost te verlagen door duurzame investeringen uit te voeren. De ESCO wordt betaald met een deel van de energiebesparing die hij realiseert. Na de periode van het contract is de winst voor de opdrachtgever. VEB zorgt voor alle nodige kennis (technisch, juridisch, projectmanagement) om een dergelijk project succesvol af te ronden. Klik hier voor meer informatie.

Meest gestelde vragen

 • Hoe kan het VEB ons helpen om efficiënter om te gaan met energie?
  Het VEB bekijkt bij voorkeur uw energiestrategie in zijn totaliteit binnen een 'energetisch masterplan'. 'Waar staat u nu' en 'waar wilt u in de toekomst naartoe' zijn de cruciale vragen. Vervolgens bekijken we samen hoe we deze doelstellingen kunnen realiseren. Energiediensten met korte en langere terugverdientijd, maar evenzeer de mogelijkheid van energieprestatieprojecten, moeten ons toelaten uw energiefactuur aan te pakken. U hoeft geen klant te zijn voor uw energielevering om deze dienst aan te vragen. Dit vergemakkelijkt wel het proces: als uw energieleverancier beschikken we over uw (actuele en historische) verbruiksgegevens en uw technische aansluitgegevens. Op basis van deze gegevens wordt data-analyse een stuk eenvoudiger.

  Klik hier voor een overzicht van de energiebesparende maatregelen.
 • Wat is een energieprestatiecontract of EPC?

  Waar studie, implementatie en onderhoud traditioneel door verschillende partijen gebeuren, is bij een EPC één Energy Service Company (ESCO) verantwoordelijk voor al die fases. In een EPC wordt de geplande besparing contractueel vastgelegd. Binnen de termijn van het contract – typisch 10 à 15 jaar – betaal je als vragende partij de ESCO met het budget dat je uitspaart door de gerealiseerde energiebesparing. Het kost je dus geen euro extra. Om de besparing te garanderen implementeert de ESCO een combinatie van energiebesparende maatregelen en eigen energieproductie in de gebouw(en). Na de termijn van het contract is elke winst voor de overheidsinstelling zelf.

  Aangezien onderhoud een wezenlijk deel uitmaakt van energiebeheer, valt kostenefficiënt beheer en onderhoud van de gecontracteerde installaties eveneens onder het contract. Wanneer de klant dit wenst kunnen eveneens andere technische installaties onderhouden worden. In dat geval is er sprake van een onderhoud- en energieprestatiecontract of OEPC.

  Klik hier voor extra informatie.

 • Wat is de rol van het VEB binnen een EPC-project?
  Het VEB treedt op als facilitator van het EPC-project. Wij omringen u met alle nodige kennis om een dergelijk project succesvol af te ronden.
  Bij de opstart van uw project bekijken we samen uw gebouwenpatrimonium, de energieverbruiken, uw toekomstplannen. We analyseren of een EPC nuttig kan zijn voor u en hoe dit de meeste meerwaarde voor u realiseert.
  Eenmaal de gebouwen die deel uitmaken van het project vastliggen, zal een detailstudie uitgevoerd worden. Het resultaat van deze detailstudie is een uitgebreid technisch dossier met onder andere de technische beschrijving van alle installaties en de conditiemeting volgens NEN 2767. Deze documenten vormen de basis voor de aanbestedingsdocumenten. Door toepassing van een standaardbestek en -contract kunnen wij u een snelle doorlooptijd garanderen. Eenmaal het contract getekend kan VEB u ondersteunen tijdens de implementatiefase en de uitbating. U betaalt aan het VEB enkel een kostendekkende vergoeding per prestatie die onder meer door maximale standaardisatie en inzet van expertise laag kan worden gehouden.

Zij werken al samen met VEB

zorgverleners OPZC Rekem

Walter Vandeneede
OPZC Rekem

Het VEB begeleidt ons OEPC-project. Met dit energieprestatiecontract is een besparing van meer dan 30 procent op de huidige energiefactuur gegarandeerd.
Binnentuin Hof van Liere - Universiteit Antwerpen

Lieven Willems
Universiteit Antwerpen

Door ons energieprestatiecontract besparen we jaarlijks 26% op onze energiefactuur waarvan 3% onmiddellijke winst na aftrek van de investeringskost.

Enkele van onze klanten

ILVO
Plantentuin Meise

Wilt u ook een efficiëntere aanpak voor uw energiebeheer?

Onze medewerkers zitten vrijblijvend met u samen en geven verdere toelichting.