19.12.22

Resultaten Relanceproject

Het VEB kreeg in juli 2021 groen licht van de Vlaamse regering voor haar voorstel in het kader van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht. Hiermee kon het VEB tot eind 2022, of tot de middelen verdeeld waren, mooie steunpercentages geven op energiebesparende maatregelen ter waarde van 20 miljoen euro in totaal. De publieke diensten lieten deze kans niet onbenut, het VEB werd in het voorjaar overstelpt met aanvragen. Omdat de middelen ontoereikend waren om alle aanvragen te ondersteunen, heeft het VEB in november nog 4 miljoen euro extra kunnen verkrijgen vanuit Vlaamse klimaatfondsmiddelen, enkel bestemd voor gebouwschilmaatregelen en stookplaatsrenovaties.

In totaal werden 377 projecten van 163 publieke entiteiten ondersteund. De totale investeringswaarde van de projecten bedraagt 64,2 miljoen euro.

Dit betekent een mooie stap vooruit in de klimaatdoelstellingen. Met deze projecten bespaart de overheid immers circa 2.500 ton CO2 per jaar, en meer dan 15 GWh primaire energie per jaar.

Het hoofdaandeel van de projecten omvat gebouwschilmaatregelen, dus isolatie van vloeren, muren en daken of vervanging van schrijnwerk. Conform het principe van trias energetica (beperk in eerste instantie de energievraag) is dit ook de meest prioritaire maatregel om te nemen, en tevens een minder evidente investering om zonder extra middelen te realiseren. Hier hadden we dan ook het hoogste steunpercentage aan toegekend. Daarnaast werden ook stookplaatsrenovaties (HVAC/sanitair warm water), relighting, energiescans en energieprestatiecontracten ondersteund.

Onderwijsinstellingen hebben het meest gebruik gemaakt van de subsidie, gevolgd door zorg- en welzijnsvoorzieningen en de centrale Vlaamse overheid.

Het Relanceplan van de Vlaamse regering was een tijdelijk programma met als doel de economie terug aan te zwengelen na de coronacrisis. Het VEB is ondertussen terug volop dossiers aan het voorbereiden om via andere wegen subsidies te kunnen toekennen.

Het VEB heeft helaas niet aan alle aanvragen steun kunnen verlenen. Door late zekerheid over het exacte subsidiebedrag hebben sommige klanten ook lang moeten wachten op een definitief antwoord over de ontvankelijkheid. De communicatie hierover kon soms duidelijker. We nemen de geleerde lessen mee voor een volgend subsidietraject. Wil je hier nog feedback over kwijt, laat het ons weten.