Dakisolatie

Waarom zou u dit doen?

Dakisolatie is een van de meest rendabele oplossingen om aan energiebesparing te doen. Omdat warmte nu eenmaal stijgt, vermijd je zo dat geld via je dak verdwijnt. Bovendien zorgt dakisolatie voor extra comfort in de ruimten onder het dak.

Kies sowieso voor kwaliteitsvolle en milieuvriendelijke dakisolatie die voldoende dik is. De meerprijs van een dikkere laag is verwaarloosbaar in vergelijking met het totaalbedrag. Beperk je dus niet tot de voorgeschreven isolatiewaarden om in aanmerking te komen voor eventuele premies. Enkele centimeters dikker isoleren verhoogt je wooncomfort aanzienlijk. Een mooi streefdoel is het bekomen van de isolatiewaarde zoals vastgelegd in de EPB-regelgeving. Hierbij wordt met minerale wol op zo’n 20 cm dikte gemikt.

dakisolatie

Hoeveel energie bespaart u?

De gemiddelde terugverdientijd van dakisolatie bedraagt 5 jaar, als er kan na-geïsoleerd worden langs de binnenzijde. Als een (plat) dak langs de buitenzijde wordt geïsoleerd, bedraagt de terugverdientijd tussen de 15 à 20 jaar, voornamelijk te wijten aan de meerkost om de dakbedekking te vernieuwen.

Een geïsoleerd dat kan u 30 tot zelfs 40% energiebesparing opleveren.

Waar moet u rekening mee houden?

Belangrijk is om te starten vanuit twee zaken, namelijk het doel dat u wil bereiken met de renovatie en de analyse van uw huidige situatie. Wil je bijvoorbeeld een bepaalde isolatiegraad halen? Of wil je nadien zonnepanelen plaatsen? Heb je een bouwaanvraag nodig? Zulke zaken moeten van in het begin mee betrokken worden in het proces, want al deze keuzes samen, bepalen mee wat je investering, je besparing en je werkinhoud zal zijn.

Je kan er ook voor kiezen om principes uit de circulaire economie mee te nemen in dit verhaal. Er zijn maatregelen die de kosten en tijdsinvestering kunnen drukken en tegelijk de restwaarde van de materialen verhogen. Bijvoorbeeld kiezen voor prefab-elementen beperkt de manuren op de werf, en kiezen voor mechanische bevestigingen op een plat dak zorgt voor een grotere onafhankelijkheid van de weersomstandigheden, maar beide maatregelen zorgen er ook voor dat later de gebruikte materialen weer kunnen herbruikt of gerecycleerd worden, waardoor ze hun economische waarde behouden.

Als alternatief voor dakisolatie, kan ook geopteerd worden voor zoldervloerisolatie. Deze uitvoering is interessant indien de zolderruimte niet in gebruik is of niet in gebruik zal genomen worden. De isolatie kan ook steeds beloopbaar afgewerkt worden. Door de kleinere hoeveelheid te isoleren m², en de veelal eenvoudigere uitvoering, is dit doorgaans ook een goedkoper alternatief voor dakisolatie. Vanuit energetisch standpunt is deze uitvoering ook te verkiezen, omdat de zolder dan niet hoeft opgewarmd te worden.

Specificaties raamovereenkomst

Al deze facetten zorgen voor een complex geheel en de nood aan een expert die u begeleidt in het proces. Op dat vlak kan VEB een waardevolle partner voor u zijn. Onze Raamovereenkomst "Studie, uitvoering en werfopvolging" ontzorgt u van de gebouwanalyse tot en met de opvolging van de uitvoering. Onze projectleiders zorgen voor de kwaliteitsbewaking en staan met het studiebureau klaar voor uw vragen en bezorgdheden.

Klik hier voor meer informatie over de raamovereenkomst 'Studie uitvoering en werfopvolging'.

Vraag nu uw dakisolatie aan