Energieprestatiecertificaat

Wanneer is een energieprestatiecertificaat nodig?

De invoering van het EPC in het Vlaamse Gewest verliep gefaseerd, afhankelijk van de bruikbare vloeroppervlakte van het publieke gebouw:
 
 • Gebouwen groter dan 1.000 m2: EPC verplicht sinds 1 januari 2009
 • Gebouwen groter dan 500 m2: EPC verplicht sinds 1 januari 2013
 • Gebouwen groter dan 250 m2: EPC verplicht sinds 1 januari 2015
 
Alle publieke organisaties die diensten aanbieden die worden verzorgd door de overheid (ook als ze zijn uitbesteed) of worden gesubsidieerd door de overheid, alsook gebouwen die gebruikt worden door vzw’s die publieke diensten aanbieden of die door een overheid werden opgericht, vallen onder het toepassingsgebied. We denken hierbij onder meer aan:
 
 • Federale overheid, inclusief de parastatalen
 • Vlaamse overheid, inclusief de intern en extern verzelfstandigde agentschappen
 • Provinciale overheden
 • Gemeentelijke overheden, inclusief OCMW’s, gemeentescholen, bibliotheken, culturele centra, sporthallen,…
 • Overheidsbedrijven: postkantoren, stations,…
 • Instellingen die onderwijs, welzijns-of gezondheidsvoorzieningen als publieke dienstverlening aanbieden, zoals scholen, ziekenhuizen,…
 
Meer informatie kan u terugvinden in de informatiebrochure Energieprestatiecertificaten voor publieke gebouwen op de website van het VEA: www.energiesparen.be

energieprestatiecertificaat
 

Welke informatie vind ik terug op het energieprestatiecertificaat?

Het EPC bevat volgende gegevens:

 • De datum van de opmaak van het EPC, de bestemming en het adres van het gebouw, en de geldigheidsduur van het EPC; dit is maximaal 10 jaar geldig;
 • De uitdrukking van de energieprestatie van het gebouw aan de hand van het kengetal (uitgedrukt in kWh/m2);
 • Het EPC bevat aanbevelingen voor de kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie van het gebouw;
 • De contactgegevens van de energiedeskundige.
 

Wat omvat de raamovereenkomst voor energieprestatiecertificaten publieke gebouwen precies?

 
De energiedeskundige zal u contacteren voor de verbruiksgegevens, oppervlaktes  en het inplannen van een bezoek.
 
Na de analyse en de beoordeling van de gegevens kan het energieprestatiecertficaat door de energiedeskundige worden opgemaakt. Hou er rekening mee dat er verbruiksgegevens van exact één jaar nodig zijn; het is dus mogelijk dat de deskundige tijdens het eerste bezoek de meterstanden noteert en precies een jaar later hetzelfde doet om pas dan het EPC te kunnen afwerken.
 
In de raamovereenkomst werden vaste prijzen vastgelegd voor de opmaak van energieprestatiecertificaten in functie van de complexiteit en oppervlakte van de te beoordelen gebouwen.

Vraag nu uw energieprestatiecertificaat aan