Energiezuinig koelen met adiabatische koeling

verdamping

Bent u op zoek naar een alternatief voor energieverslindende airconditioning? Bekijk eens of adiabatische koeling iets voor uw gebouwen is.

Traditionele airconditioning maakt gebruik van een compressiekoelmachine. Daarbij wordt een gas onder druk gezet, waardoor de temperatuur toeneemt. Vervolgens gaat het gas door een condensor, waarbij het vloeibaar wordt en die warmte afgeeft aan de omgeving. Na drukverlaging is het gas zodanig koud dat het warmte onttrekt aan de ventilatielucht en de airco dus koude lucht blaast. Heel dat proces, met name de compressor, gaat gepaard met een hoog energieverbruik.

Werking

Het energiezuinige en milieuvriendelijke alternatief is eigenlijk eenvoudig. Bij adiabatische koeling wordt het natuurlijke proces van waterverdamping ingezet. Hoe gaat dit concreet in zijn werk?

De luchtstroom wordt bevochtigd, waardoor het vochtgehalte stijgt en de temperatuur daalt. Bij adiabatische koeling wordt de nodige warmte aan de omringende lucht onttrokken voor de verdamping van water.

Je hebt directe en indirecte koelsystemen bij adiabatische koeling. Bij directe koeling wordt het vrijgekomen vocht in de te koelen ruimte afgevoerd, wat dus een hoge relatieve vochtigheid als gevolg heeft. Dit kan benauwend aanvoelen, vooral astmapatiënten hebben hier last van. Vandaar dat indirecte systemen meer aangewezen zijn in ruimtes waar voor comfortdoeleinden wordt gekoeld. Bij indirecte adiabatische koeling werkt men met een tweede gescheiden luchtstroom.

Voordelen

Met deze techniek kan u 70 tot 80 procent energie besparen. De energetische prestatiewaarde (Coëfficient of performance), die de verhouding geeft tussen de geproduceerde koude en het aandrijfvermogen, hoe hoger de COP, hoe beter het rendement, ligt bij de meeste compressiesystemen tussen 2,3 en 3 en voor adiabatische koeling tussen 10 en 20.

Niet alleen het rendement verhoogt, ook is deze techniek ongetwijfeld milieuvriendelijker. De gassen bij traditionele airconditioning zijn vaak broeikasgassen. Daarnaast wordt adiabatische koeling aangenamer ervaren doordat het niet tocht, en heb je door het scheiden van water en lucht geen risico op legionella.

Aandachtspunt

Bij een hoge luchtvochtigheid werkt dit systeem minder goed. Er valt dan immers minder water te verdampen. Dit kan je oplossen door de buitenlucht eerst te drogen.

Voorbeeld bij de deur

Voor een voorbeeld van deze toepassing hoef je niet ver te zoeken. Het nieuwe Vlaams Administratief Centrum van de Vlaamse overheid, het Herman Teirlinck-gebouw op de site van Tour & Taxis, maakt gebruik van deze techniek. Voor de koeling maken ze gebruik van regenwater, waardoor de milieuwinst nog hoger is.

schema adiabatische koeling - bron: HFB
Bron: Het Facilitair Bedrijf

Uit het presentatieboek van dit gebouw:

“In de zomer wordt deze dubbele recuperator gebruikt om adiabatische koeling te kunnen realiseren met regenwater. De lucht die teruggenomen wordt uit het gebouw wordt in de warmtewisselaar bevochtigd en gekoeld met regenwater. Tegelijkertijd wisselt hij zijn energie uit met de warmere buitenlucht waardoor deze bij warme buitentemperaturen nog steeds tot onder de 20°C kan gekoeld worden zonder compressorenergie te gebruiken. Pas bij zeer warme (en vochtige) dagen zal de ingebouwde warmtepomp de lucht verder koelen volgens noodzaak. Deze warmtepomp heeft bovendien een zeer hoge prestatiefactor aangezien de condensorbatterij gekoeld wordt door de natte en afgekoelde lucht uit de recuperator."

Bent u op zoek naar technischere informatie over adiabatische koeling? Vraag onze experten om advies.