19.11.19

Waarom kiezen voor circulair renoveren?

Momenteel is de wegwerpmaatschappij alomtegenwoordig. We maken en gebruiken waardevolle materialen en gebouwen eenmalig, en behandelen ze nadien als waardeloos afval. We betalen dus twee keer. Een keer voor de opbouw en nadien nogmaals voor de afbraak, zonder enige restwaarde over te houden. Dergelijk systeem zorgt voor een enorme milieu impact waarbij de onrechtstreekse kosten van gezondheids- en klimaatgevolgen op de integrale samenleving worden afgewend.

Renoveren in plaats van nieuwbouw plaatsen is een eerste stap. Het verlengt de levensduur van ons bestaand patrimonium en beperkt het materiaalgebruik bij nieuwe projecten. Maar het vertraagt enkel het wegwerpproces. Materialen blijven hun waarde verliezen en we blijven dubbel betalen.

Circulair renoveren biedt hiervoor een oplossing. Een circulair ontwerp laat toe een gebouw vlot multifunctioneel in te zetten, nu en in de toekomst. De nieuwe materialen en componenten blijven bovendien vlot demontabel en herbruikbaar of recycleerbaar, waardoor ze hun waarde behouden. De opwaardering vergroot zelfs nog verder wanneer herbruikt of gerecycleerd materiaal de grondstof vormt voor nieuwe circulaire materialen. Dit waardebehoud op gebouwen heeft ook een positieve invloed op de aankoopprocessen. Materiaalleveranciers die na gebruik hun waardevolle goederen terugnemen of terugkopen, kunnen ze vervolgens opnieuw doorverkopen aan andere gebruikers tegen verminderde kostprijs. Bovendien zorgen demontabele elementen er ook voor dat de tijd en energie die nodig is om aanpassingen te maken verkleint, en ook hier dus kosten worden bespaard.

Het VEB kan, zoals het voor VUB deed, deze circulaire principes meenemen in de aanbestedingsfase. Door circulaire gunningscriteria en KPI’s in het bestek te vervatten, verzekeren we dat alle partijen optimaal samenwerken om het gezamenlijke doel te bereiken, namelijk een win-win creëren voor het milieu, het comfort én de economie.

Klik hier voor onze dienst energieprestatiecontracten, uitbreidbaar met circulaire principes.