Onderwijs

Zonnepanelen op uw schoolgebouw

U heeft interesse in zonnepanelen, maar weet niet of uw daken geschikt zijn? Of u weet niet welke installateurs de beste kwaliteit bieden? U heeft eigen budget of maakt gebruik van een lening maar wilt zich liever niet bezig houden met de aanbesteding?
 
Dan heeft VEB de oplossing voor u!
 
Wij werken als aankoopcentrale en u bent dus zelf volledig gevrijwaard van het aanbestedingsproces. Verder heeft VEB de kwaliteitsscreening voor u gedaan en zorgen voor een ontzorging van A tot Z. 
 
In het kader van een volledige ontzorging, stellen we een compleet traject voorop. Hierbij wordt eerst gratis een haalbaarheidsstudie door de installateur uitgevoerd. Na ontvangst van de resultaten van de haalbaarheidsstudie kan u het traject kostenloos stoppen of overgaan naar de volgende stap: de opmaak van het ontwerp. Na ontvangst van het ontwerp, met een gedetailleerde studie en raming, kan u eveneens beslissen kostenloos het traject te stoppen. Er wordt pas overgegaan tot effectieve plaatsing van de zonnepanelen wanneer u akkoord gaat met het ontwerp. We werken met kwaliteitsborging, voorlopige oplevering en definitieve oplevering. Finaal wordt ook de monitoring verzorgd. U kan ten slotte optioneel een onderhoudscontract aangaan.

Klik hier voor de productfiche zonnepanelen.

Klik hier voor meer informatie over de energielening van Agion.

Klik hier voor meer informatie over de zonnelening van GO!.

Klik hier om uw gratis haalbaarheidsstudie voor zonnepanelen te bestellen.
 

Meest gestelde vragen

 • We weten niet zeker of ons dak geschikt is voor zonnepanelen. Kunnen we bestellen als we niet zeker zijn dat we de zonnepanelen laten installeren?
  Ja, een haalbaarheidsstudie zit mee in het proces. Voor de haalbaarheidsstudie komt de installateur ter plaatse binnen de 10 werkdagen na afroep. U krijgt een indicatieve prijsopgave en rendabiliteit. U heeft de mogelijkheid om kosteloos het traject hier te stoppen als u dat wenst. Ook na de volgende (ontwerp)fase heeft u nog de mogelijkheid om het traject kosteloos stop te zetten.
 • Hoe garandeert VEB de kwaliteit van uitvoering?
  Naast voornaamste gunningscriterium prijs, zijn er kwaliteitseisen gedefinieerd in het bestek. Gezien bepaalde gunningscriteria (o.a. referenties van min. 50.000 euro, minimaal twee installaties simultaan kunnen uitvoeren, plan van aanpak voor coördinatie van de deelopdrachten, verplichte monitoring) mikt VEB op de grotere, ervaren installateurs op de markt. Ook na de aanbesteding laat VEB u niet los. VEB verzorgt de projectopvolging en kwaliteitscontrole. We letten erop dat de timings gerespecteerd worden. Verder stellen we u een klachtenmodule ter beschikking. Als er iets mis gaat, blijft VEB uw aanspreekpunt, en zoeken we naar een gepaste oplossing.
 • Hoe garandeert VEB de kwaliteit van de zonnepanelen?
  Alle technische componenten voldoen aan de strenge eisen uit het bestek. De installateur heeft de mogelijkheid om equivalente producten voor te stellen om vlot aan de voorliggende opdracht te kunnen voldoen. Alle equivalente producten zullen door VEB onderworpen worden aan dezelfde selectiecriteria uit het bestek.
 • Wat is de duur van de overeenkomst en de doorlooptijd van de installatie?
  De vooropgestelde duur van de overeenkomst met de PV-installateur is 1 jaar, met optie op 1 verlenging van 1 jaar. De doorlooptijd voor een kleinere installatie (<10 kVA) kan 2 à 3 maand bedragen. Voor grotere installaties moet u rekenen op ca. 6 maanden.
 • Zit monitoring en onderhoud mee in het contract?
  U kiest zelf of u gaat voor het optionele monitorings- en onderhoudscontract. Onderhoud gebeurt dan niet enkel op uw vraag; de installateur volgt proactief de installatie op. In dit contract is ook een snelle responstijd per interventie voorzien. Zo krijgt u meer zekerheid over uw rendement.