18.01.23

Dit was 2022 bij het VEB: 10 highlights

2022 bracht voor het VEB en zijn klanten weer tal van nieuwigheden en realisaties. De tien highlights:

 

  1. Het VEB werd overstelpt met aanvragen in het kader van Relance (Vlaamse Veerkracht). In totaal werden 377 energiebesparingsprojecten van 163 publieke entiteiten ondersteund. De totale investeringswaarde van de projecten bedraagt 64,2 miljoen euro. Lees hier alle resultaten.

 

  1. Door de schommelingen op de energiemarkt, stuurde het team leveringen de budgetmodule voor klanten bij. Vanaf juni kregen ze maandelijks een geactualiseerde budgetinschatting voor hun energie op het klantenportaal.

 

  1. We behaalden mooie resultaten met het Elena-project: 300 gerealiseerde projecten en voor 112 miljoen euro investeringen in energiebesparende en -opwekkende maatregelen.

 

  1. Departement Cultuur, Jeugd en Media bood jeugdorganisaties opnieuw gratis energiescans via het VEB aan, met als nieuwigheid voor kleinere organisaties energiecoaching.

 

  1. We lanceerden de nieuwe dienst Licht-als-een-Dienst, met derdebetalerssysteem en prestatiegarantie.

 

  1. In het kader van crisismaatregelen voor de winter van 22-23, zetten we in dataplatform Terra een dashboard op om de verbruiksevolutie op te volgen van de centrale Vlaamse overheid.

 

  1. We zetten voor Hogeschool PXL een energieprestatiecontract in de markt met niet enkel energieparameters maar ook educatieve vereisten.

 

  1. Het project SURE2050 dat we samen met de provincies en HFB trokken, werd afgerond. Bij dit project boden we lokale besturen en centrale entiteiten enkele jaren opleidingen en tools aan om naar een duurzame vastgoedstrategie toe te werken. Er werden al enkele vastgoedstrategieën opgemaakt, bijvoorbeeld bij gemeente Hove.

 

  1. Het VEB en Stad Gent wonnen een Procura+ award voor ‘Procurement Initiative of the year’ voor ons pioniersproject met zonnepanelen met burgerparticipatie bij private partner Lemahieu.

 

  1. Onze dienst leveringen bereidde alle modaliteiten voor om later dit jaar energiegemeenschappen, dus energiedelen of peer-to-peerhandel, te kunnen aanbieden.